SKF OVERTAR ANSVARET FOR SALG AV MARKEDSRETTIGHETENE

Publisert:
28. september 2017

Før sesongen ble det enighet mellom Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball (NTF) om at NTF selv skulle selge de kommersielle avtalene for Eliteserien og Obosligaen. Nå følger jentene etter.

Daglig leder i Serieforeningen for Kvinnefotball, Hege Jørgensen, mener dette er positivt for kvinnefotballen.

Hege Jørgensen, daglig leder i serieforeningen
Foto: Per Onsheim

– Selv om dette stiller større krav til oss som organisasjon, gir det oss helt andre muligheter til å genere en større økonomi selv. Det tror vi er et viktig grep både for å øke de kommersielle inntektene og ikke minst for å komme nærmere samarbeidspartnerne våre.

– NFF mener det er riktig at SKF og toppklubbene gis mulighet til å utvikle og selge de kommersielle mulighetene som ligger i eget produkt på lik linje med toppfotballen for herrer. Målet er å skape ytterligere økonomisk handlerom for økt sportslig satsing i toppklubbene på kvinnesiden. Vi har hatt en god dialog og er enige om at det er behov både for produktutvikling og å trekke til seg nye samarbeidspartnere, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt.

SKFs leder understreker også at prosessen med NFF har vært god.

– Det har vært en vilje på begge sider for å få dette til. Prosessen har vært konstruktiv og god, og vi er glade for at vi fikk dette i havn. Det er også viktig å si at vi kommer til å fortsette å samarbeide med NFFs kommersielle avdeling. Vi har jo et felles mål om å få til en skikkelig satsing for jentene våre.

Salg av medierettighetene, i motsetning til markedsrettighetene, blir ikke overtatt av klubbene verken på herre- eller kvinnesiden.